Yönetmelik, Yönerge, Usul Esas ve Kararlar

LEE YÖNETMELİĞİ (TURKISH AND ENGLISH) VE DEĞİŞİKLİKLER:

Eskişehir Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Regulations for Eskisehir Technical University Institute of Graduate Programs Education and Examination

Eskişehir Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (31482 sayılı Resmi Gazete)

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Çerçeve Yönetmeliği

22 Mart 2020 Tarihli LEE Yönetmeliği Uygulama Usul ve Esasları;

22 Mart 2020 Tarihi Öncesinde Kayıtlı Olan Öğrencilere LEE Yönetmeliği Uygulama Usul ve Esasları Hakkında

7417 Sayılı Yasa Kapsamında Yeniden Eğitim Hakkı Kazananlar için Uygulama Usul ve Esasları;

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Lisansüstü Programlarına 7417 Sayılı Yasa Kapsamında Yeniden Eğitim Hakkı Kazananlar için Uygulama Usul ve Esasları

 

YÖK 100/2000 DOKTORA BURSU ESTÜ-LEE UYGULAMA ESASLARI:

Yükseköğretim Kurulu Tarafından Doktora Programlarına Kayıtlı Öğrencilere Verilecek Burslara İlişkin Usul ve Esaslar

Eskişehir Teknik Üniversitesi 100/2000 YÖK Doktora Bursu Almaya Hak Kazanmış Öğrencilerin Başarı Durumlarına İlişkin Uygulama Usul ve Esasları

 

DOKTORA MEZUNLARININ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURUSUNDA ALES KOŞULU ARANMAMASI:

Doktora Mezunları için ALES Koşulu ile İlgili Senato Kararı

 

UZAKTAN ÖĞRETİM TEZSİZ YL USUL VE ESASLAR:

Uzaktan Öğretim Tezsiz YL Usul Ve Esasları

 

TEZİN ELEKTRONİK ORTAMDA YAYINLANMASINA DAİR YÖNERGE:

Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge

 

LEE'DE EĞİTİM SÜRELERİ:

20.04.2016 Tarih ve 29690 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin Sürelerin Başlangıç Tarihi ile İlgili YÖK Yazısı

 

LEE'DE PROGRAM AÇILMASINA DAİR İLKELER:

Lisansüstü Program Açılmasına Dair İlkeler

 

ENSTİTÜ KARARLARI:

Enstitü Kurulu Gündem 1

Enstitü Kurulu Gündem 2

Enstitü Kurulu Gündem 3

Enstitü Kurulu Gündem 4

Enstitü Kurulu Gündem 5

Enstitü Kurulu Gündem 6

Enstitü Kurulu Gündem 7

Enstitü Kurulu Gündem 8

Enstitü Kurulu Gündem 9

Enstitü Kurulu Gündem 10

Enstitü Kurulu Gündem 11

Enstitü Kurulu Gündem 1-Yönetmelik Değişikliği