YÜKSEK LİSANS- KÜRŞAT AKSOY

Etkinlik Tarihi: 

22/12/2020 - 12:00

Anabilim Dalı: 

Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri

Program: 

Yükseklisans

Konu: 

CBS Destekli Peyzaj Envanter ve Karakter Analizinin Araştırılması

Yer: 

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi