Formlar

Genel Formlar
BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI KAYIT FORMU
İLİŞİK KESME BELGESİ
GENEL DİLEKÇE ÖRNEĞİ
ÖRNEK ARAŞTIRMA GÖNÜLLÜ KATILIM FORMU
BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ KURULLARINA SUNULACAK TAAHHÜTNAME
BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ KURULLARI ARAŞTIRMA PROJESİ BAŞVURU FORMU
BAŞKA BİR ÜNİVERSİTEDEN DERS TALEBİ BİLDİRİM FORMU
BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ KURULLARI LİSANSÜSTÜ TEZ ÇALIŞMASI BAŞVURU FORMU
KAYIT DONDURMA FORMU
LİSANSÜSTÜ TEZ DEĞERLENDİRME KİŞİSEL RAPOR
KAYIT SİLDİRME İSTEK DİLEKÇESİ
DERS TRANSFER FORMU
MAZERET SINAVI BAŞVURU FORMU
DOKTORA/SANATTA YETERLİK ÖĞRENCİ VE DANIŞMAN ANLAŞMASI
ÖZEL ÖĞRENCİ BAŞVURU DİLEKÇESİ
YILLIK İZİN-MAZERET İZİN FORMU (FBE ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ İÇİN)
YURT DIŞI KONGRE-KONFERANS-SEMPOZYUM GÖREVLENDİRME İÇİN KONTROL LİSTESİ (FBE ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ İÇİN)
Danışmanlık Formları
İKİNCİ DANIŞMAN ATAMA FORMU
İKİNCİ DANIŞMAN DEĞİŞİKLİĞİ BİLDİRİM FORMU
DANIŞMAN ATAMA TALEP FORMU
DANIŞMAN DEĞİŞİKLİĞİ BİLDİRİM FORMU
Doktora Sınav Tutanakları
DOKTORA TEZ ÖNERİSİ SAVUNMA TUTANAĞI
DOKTORA TEZ SAVUNMASI SINAV TUTANAĞI (İKİNCİ KEZ SINAVA GİRENLER İÇİN)
TEZ KONUSU VE TEZ İZLEME KOMİTESİ ÖNERİ FORMU
DOKTORA TEZ SAVUNMASI SINAV TUTANAĞI
DOKTORA YETERLİK SINAVI BAŞARI TUTANAĞI
DOKTORA TEZ İZLEME BAŞARI DEĞERLENDİRME TUTANAĞI
Yüksek Lisans Sınav Tutanakları
TEZ KONUSU ÖNERİ FORMU
YÜKSEK LİSANS TEZ SAVUNMASI SINAV TUTANAĞI (İKİNCİ KEZ SINAVA GİRENLER İÇİN)
YÜKSEK LİSANS TEZ SAVUNMASI SINAV TUTANAĞI