Formlar

Genel Formlar
BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI KAYIT FORMU (SCIENTIFIC PREPARATORY PROGRAM REGISTRATION FORM)
İLİŞİK KESME BELGESİ
GENEL DİLEKÇE ÖRNEĞİ
ÖRNEK ARAŞTIRMA GÖNÜLLÜ KATILIM FORMU
BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ KURULLARINA SUNULACAK TAAHHÜTNAME
BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ KURULLARI ARAŞTIRMA PROJESİ BAŞVURU FORMU
BAŞKA BİR ÜNİVERSİTEDEN DERS TALEBİ BİLDİRİM FORMU
BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ KURULLARI LİSANSÜSTÜ TEZ ÇALIŞMASI BAŞVURU FORMU
KAYIT DONDURMA FORMU (SUSPENSION REQUEST FORM)
LİSANSÜSTÜ TEZ DEĞERLENDİRME KİŞİSEL RAPOR
KAYIT SİLDİRME İSTEK DİLEKÇESİ
DERS TRANSFER FORMU (COURSE TRANSFER FORM)
MAZERET SINAVI BAŞVURU FORMU
DOKTORA/SANATTA YETERLİK ÖĞRENCİ VE DANIŞMAN ANLAŞMASI (DOCTORAL / PROFICIENCY IN ART STUDENT AND ADVISOR AGREEMENT)
ÖZEL ÖĞRENCİ BAŞVURU DİLEKÇESİ
YILLIK İZİN-MAZERET İZİN FORMU (LEE ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ İÇİN)
YURT DIŞI KONGRE-KONFERANS-SEMPOZYUM GÖREVLENDİRME İÇİN KONTROL LİSTESİ (LEE ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ İÇİN)
Danışmanlık Formları
DANIŞMAN DEĞİŞİKLİĞİ BİLDİRİM FORMU (SUPERVISOR CHANGE NOTIFICATION FORM)
İKİNCİ DANIŞMAN ATAMA FORMU (CO-SUPERVISOR APPOINTMENT FORM)
İKİNCİ DANIŞMAN DEĞİŞİKLİĞİ BİLDİRİM FORMU (NOTIFICATION FORM FOR CO-SUPERVISOR CHANGING)
DANIŞMAN ATAMA TALEP FORMU (SUPERVISOR APPOINTMENT REQUEST FORM)
Doktora Sınav Tutanakları
DOKTORA TEZ İZLEME BAŞARI DEĞERLENDİRME TUTANAĞI (DOCTORAL THESIS MONITORING SUCCESS EVALUATION REPORT)
DOKTORA TEZ ÖNERİSİ SAVUNMA TUTANAĞI (DOCTORAL THESIS PROPOSAL, REPORT OF DEFENSE)
DOKTORA TEZ SAVUNMASI SINAV TUTANAĞI (İKİNCİ KEZ SINAVA GİRENLER İÇİN) (DOCTORAL THESIS DEFENSE EXAMINATION REPORT (FOR THE SECOND-TIME EXAMINATION))
TEZ KONUSU VE TEZ İZLEME KOMİTESİ ÖNERİ FORMU (THESIS SUBJECT AND THESIS MONITORING COMMITTEE SUGGESTION FORM)
DOKTORA TEZ SAVUNMASI SINAV TUTANAĞI (DOCTORAL THESIS DEFENSE EXAMINATION REPORT)
DOKTORA YETERLİK SINAVI BAŞARI TUTANAĞI (DOCTORAL PROFICIENCY EXAM SUCCESS REPORT)
Yüksek Lisans Sınav Tutanakları
YÜKSEK LİSANS TEZ SAVUNMASI SINAV TUTANAĞI (İKİNCİ KEZ SINAVA GİRENLER İÇİN) (MASTER'S THESIS DEFENSE EXAMINATION RECORD (FOR SECOND-TIME EXAMINATIONS))
YÜKSEK LİSANS TEZ SAVUNMASI SINAV TUTANAĞI (MASTER'S THESIS DEFENSE EXAMINATION REPORT)
TEZ KONUSU ÖNERİ FORMU (THESIS SUBJECT SUGGESTION FORM)